DAYANIŞMA AİDATI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Karayollarında çalışan arkadaşlarımızın dilekçelerini istifa ettikleri gün itibari ile vermeleri önem arz etmektedir.Bağlı bulunduğunuz işyerine verdiğiniz dilekçenin kayıt numarasını ve tarihini kaybetmeyeceğiniz bir yerde saklayınız.Bir sorun yaşamanız halinde sendikamızla iletişime geçiniz.Anayasa ve Sendikalar kanunu ile tüm haklarınız koruma altına alınmıştır.Sendika seçme özgürlüğü nedeniyle bir baskı yapılması halinde baskıyı yapanlar hakkında sendikamızca suç duyurusunda bulunularak dava açılacaktır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…………………………………………..BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ……………………………ŞUBE ŞEFLİĞİ’NE

……………..

Üyesi bulunduğum toplu iş sözleşmesi imzalamaya yetkili sendikadan istifa ettim.Bu nedenle 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş sözleşmesi kanununun 39/4 maddesi gereğince “Dayanışma aidatımın” dilekçe verdiğim tarihten itibaren kesilmesini ve toplu iş sözleşmesinden faydalanmam hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.00/00/2015

Ad ve Soyad

İmza

ADRES :