Dev Yapı İş 11. Olağan Genel Kurulu Tamamlandı

Disk Dev Yapı İş, “Yaşamak Ve Yaşatmak İçin Örgütleniyoruz” sloganıyla düzenlediği 11. Olağan Genel Kurulu 26 Haziran 2022’de Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube Toplantı Salonunda coşkuyla tamamlandı. Kadın emeğinin, mücadelesinin de sendikal alanda var olduğunun vurgulanması , demokratik yapısı zengin eylem pratikleri ile kadın mücadelesinin selamlanması adına genel kurul bileşenleri tarafından DİSK’li kadın yöneticilerimiz genel kurul divanına önerildi.

Dev Turizm İş sendikası Yöneticisi Keziban Konukçu, Disk Gıda İş Genel Sekreteri Olcay Ozak ve Dev Yapı İş Üyesi Pınar Arslan Eleman tarafından yürütülen genel kurulda farklı şehir ve şantiyelerden gelen delege ve üye arkadaşlarımız direnişlerden süzülüp gelen deneyimlerini aktardı, geleceğe umut vadeden konuşmalar gerçekleştirdi.

Genel kurulumuza gelen konuklardan Gıda İş Sendikası adına Genel Sekreter ve Divan Başkan Yardımcısı Olcay OZAK, Dev Turizm İş Marmara Şubesi Yöneticisi ve Divan Başkanı Keziban KONUKCU, Tüm Bel Sen şube Başkanı Ensari KORKMAZ, Demokratik Aleviler Derneği, HDP Mv. Züleyha GÜLÜM, SYKP Temsilcisi Roni Gören, Devrimci Parti Devrimci İşçiler Adına Sedat Aydın genel Kurulu selamlayan konuşma yaptılar.

Genel kurul gündeminin işletilmesinin ardından tek liste olarak seçime gidildi. Yapılan seçim sonunda 2022- 2026 yılları arasında görev alacak yönetim organlarımız şöyledir.

Yönetim Kurulu: Genel Başkan Özgür Karabulut, Genel Sekreter Nihat Demir, Genel Mali Sekreter Osman Üney, Genel Örgütlenme Sekreteri Şahin Uçar, Genel Eğitim Sekreteri Derya Ulu, Denetleme Kurulu: Güney Şirin, Haydar Baran, Ferhat Yatıcı, Disiplin Kurulu: Mustafa Taşer, Mehmet Sait Aslan, Cem Çekil

BU YAZIYI ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞIN: