Devrimci Yapı, Yol ve İnşaat İşçileri Sendikası 11. Olağan Genel Kurul İlanı

Sendikamızın 11. Olağan Genel kurulu 24 Haziran Cuma Günü Saat 10:00 da Caferağa Mahallesi Tellalzade sokak 22/A Kadıköy İstanbul adresinde Eğitim Sen Sendikası Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 26 Haziran 2022 Pazar Günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Delegelere ve ilgililere ilan olunur.

Dev Yapı İş Yönetim Kurulu

GÜNDEM

 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Genel kurul divanının seçimi
 3. Konukların tanıtımı ve konuşmaları
 4. Komisyonların seçimi a) Kararlar Komisyonu b) Tahmini Bütçe Komisyonu c) Tüzük Değişikliği Komisyonu
 5. Raporların okunması ve görüşülmesi a) Yönetim Kurulu çalışma raporu b) Denetim Kurulu raporu c) Disiplin Kurulu Raporu
 6. Kurulların aklanması
 7. Karalar Komisyonu Raporunun okunması ve görüşülmesi
 8. Tahmini Bütçe Komisyonu Raporunun okunması ve görüşülmesi
 9. Tüzük Değişikliği Komisyonu Raporunun okunması, görüşülmesi ve tüzük değişikliği
 10. Seçimler
 11. Kapanış

BU YAZIYI ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞIN: