EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET,İŞÇİ SINIFI TEK YÜREK !

Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan üyemiz işçilerin başlattıkları “Eşit işe Eşit Ücret,İşçi sınıfı tek yürek” şiarı ile öne çıkarılan mücadele büyüyerek devam ediyor.2006 yılında Kamu personel seçme sınavını kazanarak karayollarında çalışmaya başlayan en azı lise mezunu karayolları işçileri Yol-İş sendikasının işverenle “SÖZLÜ” olarak yapılan anlaşması gereği yıllardır 2.skala ücret cetvelinden maaş alarak büyük bir mağduriyet yaşamaktadır.1.skala ile 2.skala arasında var olan ücret adaletsizliği Türk-İş tarafından imzalanan son çerçeve protokolü ile büyümeye devam ediyor.2.skala işçilerine 2015-2017 yıllarını kapsayan sözleşmeye göre yevmiyelere 30 kuruş zam geliyor.

Yıllardır her sözleşme döneminde yanlız bırakılan 2.skala mağduru işçiler açısından artık bıçak kemiğe dayandı.Sendikamız tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 2.skala mağduriyetinin önlenmesi adına her türlü mücadele yöntemiyle üyemiz işçiler yanlız bırakılmayacak ve karayollarının her şubesinde bu mağduriyetin önlenmesi için mücadele edilecektir.Şehit ve gazi yakınlarınında 2.skala mağduriyeti yaşadığı karayollarında 2.skala mağduru 1500 civarında işçi bulunmaktadır.Karayolları genel müdürlüğü ile taşeron işçiler arasında imzalanan protokole göre karayollarında 2.skala mağduriyeti yetmezmiş gibi şimdide 3.skala mağduriyeti gündeme gelmektedir.İşe başlayacak 6500 civarında taşeron işçi ile birlikde düşünüldüğünde karayollarında 8000 işçinin skala mağduriyeti yaşayacağı öngörülmektedir.Anayasamıza göre eşit işe eşit ücret hükmü yok sayılarak toplu sözleşme yapma yetkisine sahip sendikanın İLKESİZ,OMURGASIZ VE SARI SENDİKACILIK yapması nedeniyle oluşan bu mağduriyetin giderilmesi ancak sınıf eksenli bir mücadelenin yürütülmesi ile mümkündür.Dev-Yapı-İş sendikası olarak bu zeminde mücadelemizi daha örgütlü yapmanın çalışmasını yapmakta ve karayollarında örgütlenme faaliyetimizi arttırmış bulunmaktayız.Nisan ayında yaptığımız Ankara toplantımızda aldığımız kararları ivedi olarak uygulamaya geçireceğiz.

Karayolları bölge müdürlüğünün bulunduğu illerde örgütlenme toplantıları yapacağız ve fiili mücadeleci sendikacılık anlayışımızı Karayolları Genel Müdürlüğünde hayata geçireceğiz.

Karayollarında çalışan tüm işçileri sendikamız altında çalışmaya,üye olmaya,örgütlenmeye davet ediyoruz.

BU YAZIYI ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞIN: