İnşaatlarda 2019 yılında en az 336 işçi yaşamını yitirdi

İSİG Meclisi 2019 yılı iş cinayetleri raporununa göre, geçen yıl en az 1736 işçi hayatını kaybetti.

Sendikamızın da birleşeni olduğu İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2019 yılı iş cinayetleri raporunu İstanbul‘da basın açıklaması yaparak kamuoyuyla paylaştı. Sendikamız Genel Başkanı Özgür Karabulut ve üyelerimiz de açıklamaya katıldı.

İSİG Meclisi’nin 2019 yılı iş cinayetleri raporuna göre, geçen yıl en az 1736 işçi yaşamını yitirdi. Bu işçilerden 115’i kadın 1621’i erkek; 29’u 15 yaş altında olmak üzere 67’si çocuk işçi; çoğunluğu Suriyeli ve Afganistanlı olmak üzere 112’si göçmen-mülteci işçi. 181 işçi İstanbul’da hayatını kaybederken, 74’ü İzmir’de, 72’si Antalya’da, 71’i Kocaeli’de, 66’sı Bursa’da, 56 işçi de Ankara’da yaşamını yitirdi. 

Hayatını kaybeden işçilerin 442’si tarım, 336’sı inşaat, 234’ü taşımacılık, 105’i belediye, 104’ü ticaret-büro, 70’i metal, 63’ü madencilik ve 50’si enerji sektöründe çalışıyordu. Ölüm nedenlerinin 392’si trafik ve servis kazası, 285’i ezilme ve göçük, 259’u yüksekten düşme, 202’si ise kalp krizi ve beyin kanaması olarak gerçekleşti. 

İSİG Meclisi, iş cinayetlerine karşı yapılması gerekenleri ve acil talepleri şöyle sıraladı:

1- Ölen işçilerin yüzde 98’i sendika üyesi değildir. Yani sendikasız çalışmak ölüm demektir. İş cinayetlerinin önlenmesi, sağlıklı ve güvenli çalışmanın önkoşulu işçi katılımıdır. İşçiler ancak sendikalaşarak bunu sağlayabilir. Ülkemizde sendikaya üye olan işçiler işten atılıyor, sermaye iş yerlerinde sendika istemiyor ya da istediği sendikayı getiriyor. Devlet daha da ileri giderek sendikaların yapacağı basın açıklamalarını, toplantıları, grevleri yani toplu pazarlık hakkını yasaklıyor. Bu noktada işyeri İSİG kurulları, çalışan temsilciliği ve genel olarak sendikal örgütlenme üzerindeki baskılar sona erdirilmelidir. Grev yasaklarına son verilmelidir.

2- İşyerlerinde işçilere keyfi bir biçimde iş tanımı dışında işler yapıtırılıyor. Çalışma saatleri günde 10-12 saate ulaşıyor. Mesai ücretleri, izin hakları verilmiyor. Özellikle taşeron işçiler bu koşullarda çalışırken şimdi taşerona rahmet okutacak kiralık işçilik gibi kölelik uygulamaları getiriliyor. Özelde veya kamuda tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmelidir. 

3- İş cinayetlerinin sorumlusu patronlar, bürokratlar ve siyasiler yargılanmıyor. Yargılananlar ise çoğunlukla günah keçisi haline getirilen iş güvenliği uzmanlarıdır. Yine mahkemeler iş cinayetlerini cezalandırmıyor, faillere 24 taksitli para cezası vererek serbest bırakıyor. İş cinayetlerinin sorumluları yargılanmalıdır.

Raporun tamamı için: http://isigmeclisi.org/20220-yasamak-ve-yasatmak-icin-direnecegiz-2019-yilinda-en-az-1736-isci-yasa

BU YAZIYI ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞIN: