ITUC’dan Cumhurbaşkanı ve Çalışma Bakanı’na Çağrı: Özgür Karabulut ve tüm tutuklu inşaat işçileri serbest bırakılsın

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC, sendikamız DİSK/Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut ve tüm tutuklu inşaat işçilerinin serbest bırakılması için bir çağrı yayınladı.

ITUC’un Cumhurbaşkanı’na ve Çalışma Bakanı’na mektubu

Sayın Cumhurbaşkanı,

Size 163 ülkeden 207 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu adına yazıyorum.

2014 yılında İstanbul’da devasa üçüncü havalimanı inşaatı başladı. Şantiyede 32 bin işçi çalışıyor. IGA havalimanının ana yüklenicisidir. Projenin başladığı günden bu yana işçiler güvenlik, uzun çalışma süreleri, gıda ve barınma gibi konularda sorunlarını iletiyorlar. Bugün en az 37 işçi hayatını kaybetti. İşçiler bu sayının daha yüksek olabileceğini söylüyor. Üçüncü Havalimanı inşaatında, artan ölümcül olayları ve kötü çalışma koşullarını protesto etmek isteyen işçiler greve gittiler.

Jandarma güçleri bu grev eylemini baskı altına aldı. Üç veya dört bin kadar jandarma bu greve yasadışı ilan ederek işçilere karşı biber gazı kullandı, şantiyeye TOMA getirildi, sahaya girişler kapatıldı ve sendikacıların girişi engellendi. 600 işçi şiddet kullanılarak gözaltına alındı. Son olarak DİSK/Dev Yapı-İş Başkanı Özgür Karabulut’un da tutuklandığını öğrendik. Toplamda 27 sendika temsilcisinin ve işçinin cezaevinde yargılanmayı bekliyor. Ayrıca kötü çalışma koşullarını protesto eden yüzlerce işçi işten atılmış durumda.

Bugün yaklaşık 500 polis ve askeri görevli şantiyede bulunuyor ve işçileri sürekli gözetim altında tutuyor. İşçiler kendisini esir gibi hissediyor.

Ölümlü kazaların sayısı utanç vericidir. Sağlık ve güvenlik standartlarının yetersizliğinde hükümetinizin sorumluluğu vardır. Şantiyedeki çalışma koşulları ve çalışma ilişkileri kabul edilemez durumdadır ve çağdaş kölelik düzeyindedir. Protestolara yönelik baskılar ve sendikacıların tutuklanması temel hak ve özgürlüklerin ciddi şekilde ihlal edildiğini göstermektedir. Buna ek olarak proje çalışma süresi, mesleki sağlık ve güvenlik konulu çok sayıda uluslararası standartı ihlal etmektedir.

Hükümetinizi tutuklu sendikacıları derhal serbest bırakmaya ve haklarında açılmış davaları düşürmeye çağırıyoruz. İşten atılan işçiler geri alınmalı ve şantiyedeki gözetimlere son verilmeli. Söz konusu işçiler meşru örgütlenme ve itiraz etme haklarını kullanmak dışında hiçbir şey yapmadılar.

Mektubumuza cevaben atacağınız adımlar konusunda bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

Saygılarımla
Sharan Burrow

BU YAZIYI ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞIN: