Köle Değil İşçiyiz!

 


İkitelli Şehir Hastanesi Rönesans Şantiye’sinde yaşanan direnişle ilgili Sendikamızın açıklamasıdır.

Basına ve Kamuoyuna

Başta inşaat olmak üzere kriz tüm iş kollarında derinleşmeye devam ediyor, Haziran seçimleri sonrası ekonomik ve siyasi kriz etkileri, iş kolumuzda çok ağır bir şekilde hissedilmeye başlandı. İnşaat firmaları küçülmeye gitti. Başlaması beklenen birçok proje iptal edildi. Bitmek üzere olan projeler ve mega kamu projeleri dışında devam eden proje yok denecek kadar az. İşten çıkarmalar, konkordato ilanları ve aylardır ücret alamayan inşaat işçileri krizin yükünü taşımak istememektedir. Devam eden projelerde personel azaltmadan kaynaklı neredeyse beş kişinin yaptığı işi 1-2 kişiye yüklenmiştir. Son dört ayda iş kolumuzda 450 bin inşaat işçisi işsiz kalarak, işsizler ordusuna dahil olmuştur. Dışarıdaki işsizliği fırsat bilen inşaat patronları ücretleri düşürerek çalışmalarına devam etmektedir. Var olan iş kanunu ve yönetmelikler kâğıt üzerinde kalmakta, ilgili kurumlar yapılan hukuksuzlukları görmezden gelmektedir. Adeta inşaatlarda ayrı bir iş kanunu (kanunsuzluğu) uygulanmaktadır. İş kolumuzda yaşanan bu işsizlik ve iş kolumuzda çalışan işçilerin genel olarak örgütsüz olması patronların bu kadar pervasız olmasının en büyük nedenidir. Tablo bu kadar patronlar lehine olsa da işçilerin direnişi umut vermekte ve yapılan direnişler hemen sonuç olmaktadır. Bu direnişleri bir örnekte şehir hastanesindeki işçi direnişi olmuştur.

Genellikle hak gasplarına karşı şantiye önünde yapılan ve işaret fişeği olan lokal eylemler şantiye içinde çalışma, barınma ve yemek koşullarına karsı yapılmakta ve neredeyse şantiyenin tamamını kapsayan direnişler sergilenmektedir. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında da direnişin güçlü etkisi nedeniyle sonuç alıcı olmuş ve talepler kabul edilmiştir. Yemekhane de uzun kuyruklar oluşması ve yemeklerin kalitesiz ve yetersiz olması sorunu ile başlayan eylemin ardından yemek çeşidi dörtten, beşe çıkmış ve porsiyonlar daha doyurucu verilmeye başlanmıştır. Kapasite artırılacağı sözü verilmiş, (zaman içerisinde göreceğiz) banyo ve lavaboların eksiklikleri giderileceği sözü verilmiştir.
Bir yandan da sürek avı başlamış eyleme dahil olan ve başı çeken işçilerin işine son verileceği konuşulmakta ve tekrar bu tarz eylemlerin başlamasını önlemek amacıyla yemekhanede sürekli idari kadro işçileri denetlemektedir. Direnişin ardından beş çeşit çıkan yemekler, bu öğlen tekrar dört çeşit oldu akşam nasıl olacağını da bekleyip göreceğiz. Şantiyeler de beslenme sorunu isçi sağlığı ve güvenliği mücadelesinin bir parçasıdır. İşçiler bu mücadeleye ve var olan haklarına sahip çıkmazlar ise eylem gündemden düştüğünde patronlar gene bildiklerini okumaya çalışmaktadır. Ülkenin en önemli en prestijli projesinde işçiler ortaçağ koşullarında kalmakta çalışmaktadır. En temel hakları gasp edilmekte ücretten sigorta primlerine kadar hiçbir şikâyet olmadan resmi evraklar incelense görülecek olan bu haksızlıklar yetkililer tarafından görmezden gelinmektedir. Buna sessiz kalmayacağız. Şantiyede sürecin takipçisi olacağız.
Dev Yapı-İş Sendikası olarak işçilerin insanca çalışma hakkı, barınma hakkı ve beslenme hakkı mücadelesini büyüteceğiz.
Dev Yapı-İş sendikası olarak iş cinayetleri, gayri insani çalışma, beslenme ve barınma koşullarına karşı mücadeleyi büyütüyoruz.. Aynı koşullarda beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza ise merkezinde tamamen biz işçilerin olduğu örgütlenmeler kurmaya ve her türlü hak gaspına karşı birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.

İnşaat işçisi köle değildir.
İnsanca çalışma, barınma, yemekhane istiyoruz, alacağız.

BU YAZIYI ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞIN: