Özgür Karabulut: “DİSK’in şanlı bayrağını inşaat şantiyelerinde daha da yükseltmek göreviyle karşı karşıyayız.”

Tutuklu Genel Başkanımız Özgür Karabulut’un sendikamıza ve üyelerimize yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaşıyoruz:

 

“Değerli Arkadaşlar

Zor, zorlu bir o kadar da zorunlu bir sürece girmiş bulunmaktayız. Dün olduğundan daha fazla çalışacak, daha fazla yorulacak daha fazla işler başaracağız. Dün inşaat işçilerini sendikamız etrafında örgütlerken, dışarıya inşaat işçilerinin 1800’lü yılları aratmayan koşullarda çalıştırıldığını,
adeta bir köle gibi çalıştırıldığını anlatmaya çalışırken, bugün 3. Havalimanı işçilerinin yaptığı eylem sonrası, belki yıllarca anlatsak başaramayacağımız bir çıplaklıkta gösterdi.

O el yazısıyla yazılan tarihi belge, iş kanunlarının kağıt üzerinde kaldığının, İSG yasalarının kağıt üzerinde kaldığının göstergesi olarak duruyor. Bugün hiç bir güç inşaatlarda iş kanunlarının uygulandığını, uygulanmayan yerde devlet kurumlarının gerekli yaptırımlarla uygulatmaya çalıştığını söyleyemez.

Bu eylemden sonra hem toplumun inşaat işçilerine ve onların mücadele örgütlerine karşı duyarlılığı arttı, hemde inşaat işçilerinde bilinç sıçraması yarattı. Sizde farkındasınızdır, bu süreçte farklı yerlerden gelen örgütlenme taleplerini, işçilerden gelen telefonları ve dostlarımızın desteklerini yaşadınız, gördünüz. 3. Havalimanı işçilerinin “Köle değiliz” çığlığı şantiyeyi aştı, tüm inşaat işçilerine ulaştı.
Şimdi üzerimizdeki yük daha fazla, hem benimle birlikte içeride tutsak olan işçiler ile dayanışmayı büyütmek, hem de köleliğe karşı isyanı örgütlü bir güce dönüştürmek sizlerin omuzlarında.

Anadolu ve Mezopotamyanın yiğit inşaat işçileri olarak, Dev Yapı-İş’in yiğit yöneticileri ve üyeleri olarak DİSK’in (işçi sınıfının yıkılmayan kalesi) şanlı bayrağını inşaat şantiyelerinde daha da yükseltmek göreviyle karşı karşıyayız.

Kemal Türkler, Rıza Kuas, Abdullah Baştürk gibi işçi önderlerinin yanında, İsmet Demir, Necmettin Giritlioğlu gibi Yapı-İş’in içinde çıkan yiğit sendikacıların, işçi önderlerinin mirasçılarıyız. Bu mirasa layık olacak, inşaat işçilerinin “Köle değiliz” çığlığını büyüterek insanca çalışma, barınma, yemek koşullarını şantiyelerde yaratacağız.

Sizleri başaracağımıza olan inancımla selamlıyorum”

Özgür KARABULUT

Silivri 9 No’lu Hapishane

BU YAZIYI ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞIN: