Yargılanmadık, Yargıladık! Özgür Karabulut’un Mahkemede Yaptığı Konuşmanın Özeti

Genel Başkanımız Özgür Karabulut’un, 3. Havalimanı işçilerinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında yapmış olduğu konuşmanın özeti:

“DİSK Dev Yapı-İş Genel Başkanı olarak kölece çalışma koşullarına karşı mücadele vermek benim görevimdir. Bu görev bilinciyle orada bulundum. 3. Havalimanı şantiyesine kaçak göçek değil nizamiye kapısından sendika kimliğimi göstererek girdim. Ben gittiğimde İGA ile toplantı başlamıştı. Görüşme bitti, orada İnşaat İş’ten arkadaşlar vardı. Birlikte işçilere açıklama yaptık.

Gereken önlemler alınmış olsaydı işçi arkadaşlarımız ölmezdi.

Toplantıya girdiğimde kaymakam konuşuyordu. “Ben bu bölgenin mülki amiriyim ama havalimanının mülki amiri İGA CEO’su Kadir Beydir. O ne derse o olur” diyordu. Bunu duyunca insan afallıyor. Bir mülki amir nasıl kendisini İGA CEO’sunun altında görüyor?

İşçiler anlaşmaya varılamadığı için direnişe devam kararı aldı. Bu da İş Kanununda, İSİG Yasasında ve Anayasada işçilere tanınmış yasal haktır. İşçiler bu hakkını kullandı.

Yetkililerle yapılan toplantıdan sonra işçilere yönelik konuşma yaptım. İşçilere kölece çalışma koşullarına karşı iş bırakma çağrısı yaptım.

Konuşurken işçilerin bir kısmı alkışladı, bir kısmı da plastik baretleri ile ses çıkarmak için demirlere vurdu. Buna kamu malına zarar deniyor. Plastik madde demire zarar veriyorsa burada ben suçluyum, çünkü işçiler beni desteklemek ve ses çıkartmak için böyle yaptı. Mülki amirler ve patronlarla yapılan toplantıda “İşçilerin taleplerini araştıracağız” deniliyor. “Araştıracağız” demek bu talepleri yok saymaktır. Bu şantiyedeki kölece çalışma koşullarını sağır sultan duymuş, ne demek araştıracağız? İnsan öfkeleniyor.

Daha önce Şubat ayında da 3. Havalimanı şantiyesinde büyük eylemler oldu. Eylemlerin ardından “Tamam sorunlar çözülecek” deniyor ama bir süre sonra sorunlar yeniden devam ediyor. Düşünün burada 36 bin var ama giren çıkan işçi sayısı 250 bini buluyor. Giren kaçıyor, bu nedenle “sorunları araştıracağız” demek talepleri görmezlikten gelmektir. Bunu biz de işçiler de gayet iyi biliyordu.

İşçilere konuşma yaptıktan sonra şantiyeye DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK YK üyesi Kanber Saygılı’nın ziyarete geldiğini ama içeri alınmadıklarını öğrendim. Onları almak için nizamiyeye gittim, ancak bu sefer kolluk güçleri beni de dışarıya çıkarttı.

WhatsApp gruplarında yer aldım. Zaten sendikalar olarak bu grupları bir örgütlenme aracı olarak kullanırız. Bu bir suç değildir. Bu bir suçsa sendikal örgütlenmenin kendisi suç olarak görülmektedir.

Yaptığım hiçbir şeyi reddetmiyorum. İşçilere anayasadan, uluslararası hukuktan doğan iş bırakma çağrısı yaptım ve bunun nasıl örgütlenmesi gerektiğini anlattım. Sözümüz dışında, üretimden gelen gücümüz dışında başka bir silahımız da yoktur.”

 

BU YAZIYI ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞIN: