YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Özgür KARABULUT
Genel Başkan – 0536 372 04 50

Nihat DEMİR
Genel Sekreter – 0545 603 26 01

Osman ÜNEY
Genel Mali Sekreter – 0541 531 92 44

Şahin Uçar
Genel Örgütlenme Sekreteri – 0530 949 39 03

Derya Ulu

Genel Eğitim Sekreteri – 0507 759 40 62